ELBA Politikası

Kararlılık ve Kalitenin Simgesi

ELBA olarak, yüksek standartlarda ürünler sunma taahhüdümüzü gurur ve azimle sürdürüyoruz. Kalite, Çevre ile İş sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemleri bilincini geliştirmek, belirlemiş olduğumuz hedeflerimize ulaşmayı ve çalışanlarımızın sistemlerle ilgili sorumluluklarını bildirmeyi ve yetkinliklerini arttırmak amacıyla eğitim ve gelişim faaliyetlerini uygulayarak, tüm paydaşlarımızın memnuniyeti, ürün kalitesi ve çevre duyarlılığı konularında kesintisiz bir mükemmeliyeti hedefliyoruz.

1. Paydaşlarımızın Memnuniyeti: Paydaşlarımızın memnuniyeti, işimizin merkezinde yer alır. Paydaşlarımızın taleplerini anlamak, ihtiyaçlarına hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermek ve onların beklentilerini aşmak için kararlıyız. Faaliyetlerimizin her aşamasını tabi olduğumuz standartları, yasal ve diğer şartları göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyor ve işimizi sürekli olarak paydaşlarımızın memnuniyetini en üst seviyede tutma amacıyla sürdürüyoruz.

 2. Üstün Kalite: Kalite, ELBA’nın temel değerlerinden biridir. Ürünlerimizin proje aşamasından teslimatına kadar her aşamada mükemmel kaliteyi sağlamak için, en üst düzeyde dikkat ve özen gösteriyoruz. Kalite standartlarımızı sürekli olarak yükselterek risk temelli yaklaşım ile süreçlerimizde olası hataların önüne geçerek ilk seferde doğru ürün ve hizmeti sunmayı taahhüt ediyoruz.

3. Çevre Duyarlılığı: Çevre boyutları ve kazaları ile ilgili tehlikeleri ve riskleri belirleyerek, kazaları ve tehlikeleri ortadan kaldırmak ve riskleri azaltmak, ELBA için kutsal bir görevdir. Ürünlerimizin üretim süreçlerinde çevreye zarar vermemek için en son teknolojileri kullanıyoruz. Sıfır atık belgesine sahibiz. Geri dönüşüm ve enerji verimliliği konularında özel bir özen gösteriyoruz. Yaşam döngüsü yaklaşımı göz önünde bulundurularak ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını bilerek, koruyarak hareket ediyor, çevre kirliliğinin önlenmesi için faaliyetler gerçekleştirerek bu doğrultuda geri dönüşüme uygun hammaddeler kullanıyoruz. Kaynak kullanımını kontrol altına alarak ve takip ederek, sıfır atık prensibini uygulayarak, çevrenin korunmasına destek sağlıyoruz.

 4. İş Sağlığı ve Güvenliği: Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği, en yüksek önceliğimizdir. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli tüm tedbirleri alarak, güvenli bir iş ortamı sağlıyoruz. İş güvenliğini üst seviyeye çıkararak, tehlikeleri ortadan kaldırmak ve iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltmak için faaliyetler gerçekleştirerek; iş kazaları, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarının önüne geçerek, iş sağlığına duyarlı bir kültürü teşvik ediyoruz.

 5. İnsan Kaynakları: Çalışanlarımız, bizim başarımızın temel taşıdır. Adil işe alım, gelişim fırsatları ve iş yerinde çeşitlilik, çalışanlarımıza verdiğimiz değerin bir göstergesidir. Çalışanlarımızın motivasyonlarını arttırmak ve yeteneklerini geliştirmek için sürekli olarak yatırım yaparız.

6. İnovasyon ve Sürekli İyileştirme: Teknolojik gelişmeleri takip ediyor ve ürünlerimizi sürekli olarak yenilemek için inovasyona önem veriyoruz. Tüm yönetim sistemi süreçleri ile ilgili çalışanlara danışmayı ve süreçlere çalışanların katılımını sağlamayı önemsiyoruz. Kalite, çevre ve iş sağlığı yönetim sistemlerinin performansını sürekli iyileştirme adına faaliyetler gerçekleştiriyoruz.

 7. Yasal ve Etik Sorumluluklar: ELBA, tüm yasal, diğer şartlar ve etik sorumluluklarını eksiksiz bir şekilde yerine getirir. ELBA iş etiği, rekabet kuralları ve ilgili mevzuatlara tam uyum sağlamak için kararlıdır. Tüm ilgili taraflarımız ile ilgili edindiğimiz bilgi ve belgeleri korumayı ve bilgi güvenliği sürecinin etkinliğini arttırarak iş sürekliliğini en üst düzeyde sağlamayı önemsiyoruz.

 Bu politika belgesi, ELBA’nın taahhütlerini ve değerlerini yansıtmaktadır.

GENEL MÜDÜR
EKREM KARPAT