_SDT6716

Çevreye duyarlıyız

ELBA olarak, ürettiğimiz ürünlerin çevresel etkilere olan katkısını önceden saptayarak, çevre amaçlarını ve hedeflerini belirlemekte kararlıyız.

Bu hedeflere ulaşmak için, ürünlerimizin yaşam döngüsünü baştan sona inceleyerek, çevre koruma prensiplerini her aşamada en etkili şekilde uygulamaktayız. Atık azaltma ve çevreye etkileri sıfıra indirme konularında yoğun çaba sarf ediyoruz.